Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošaća


OBAVIJEST O NAČINU


PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČASukladno članku 10., Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo naše klijente, da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dati u pisanom obliku, osobno u našem uredu,

putem pošte na adresu:

TIM Nekretnina

agencija za poslovanje nekretninama


vl. Tomislav Kokotec

Mirka Maleza 12

42 240 Ivanec

ili

putem e-maila:

info@timnekretnine.hr


Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Podnositelj prigovora:

Ime i prezime:

Adresa za dostavu odgovora:TIM Nekretnine